ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Αριστείδου 15, 18531, Πειραιάς

Τηλ: 210 4127338, 210 4127088,  

Φαξ: 210 4137813

tralaw